Tylaron 200

Tylaron 200

Etken Madde ve Miktarı:
1ml'de;200mg Tilosin

Ticari Takdim Şekli:
Karton kutuda 20,50,100ml ve 250ml'lik bal renkli cam şişelerde takdim edilmiştir.

Hedef Tür:
Sığır,koyun, keçi,köpek

Kullanım Şekli ve Dozu:

Farmakolojik Doz: Sığırlara 4-10 mg/kg/ca/gün, köpeklere 2.2-4.4 mg/kg/ca/gün, koyun ve keçilere 10 mg/kg/ca/gün dozunda uygulanır. Ürün tüm hedef hayvanlara kas içi (im) olarak uygulanır.
Tedavi süresi 3-5 gün olup, 5 günü geçmemelidir. Aynı enjeksiyon yerine sığırlarda
10 ml’den; koyun ve keçilerde ise 5 ml’den fazla uygulanmamalıdır.
Pratik Doz: Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde kas içi yolla;

Sığır 50 kg canlı ağırlığa 1-2.5 ml
Koyun-Keçi 20 kg canlı ağırlığa 1 ml
Köpek 10 kg canlı ağırlığa 0.1-0.2 ml

Gıdalarda İlaç Kalıntı Uyarıları:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığır,koyun ve keçiler 28 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra, 4 gün (8 sağım) boyunca elde edilen inek, koyun ve keçi sütleri insan tüketimine sunulmamalıdır.

Diğer Antibakteriyeller Ürünleri
Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.