Triwalent % 20 LA

Triwalent % 20 LA

Etken Madde ve Miktarı:
1ml'de; 200mg Oksitetrasiklin dihidtrat

Ticari Takdim Şekli:
50,100,200 ml'lik bal rengi cam flakonlarda kutu içinde takdim edilmiştir.

Hedef Tür:
Sığır,koyun, keçi

Kullanım Şekli ve Dozu:

Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Triwalent % 20 LA Enjeksiyonluk Çözelti, derin kas içi enjeksiyon şeklinde canlı ağırlığa 20 mg/kg dozda uygulanır. Sığırlara 10 ml/100 kg, keçi ve koyunlara 2.5 ml/25 kg canlı ağırlık dozlarında uygulanır. Her enjeksiyon bölgesine sığırlara 20 ml’den, koyunlara 5 ml’den daha fazla verilmemesine dikkat edilmelidir. Toplam doz 2 veya daha fazla enjeksiyon bölgesine bölünmelidir.
Genelde tek doz yeterli ise de şiddetli ve kronik enfeksiyonlarda 3 – 5 gün sonra ikinci bir uygulama tavsiye edilir. Kesinlikle damar içi uygulanmamalıdır. Kullanırken asepsi ve antisepsiye dikkat edilmelidir.
Gebelikte kullanım: Tetrasiklinler yan etkileri nedeniyle gebeliğin ilk ve son 1/3 ünde kullanılmamalıdır. Ancak koyunlarda Chlamydia sp. tarafından meydana getirilen abortlarda, hekim ve hayvan sahibi tarafından fayda-zarar hesabı yapılarak kullanılabilir.

Gıdalarda İlaç Kalıntı Uyarıları:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s); Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra sığır, keçi ve koyunlar 28 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Süt veren sığır, koyun ve keçilerde tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 12 gün (24 sağım) boyunca elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle; insan tüketimi için süt elde edilen inek, koyun ve keçilerde uygulanması tavsiye edilmez.

Diğer Antibakteriyeller Ürünleri
Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.