Pan Triwalent

Pan Triwalent

Etken Madde ve Miktarı:
1ml'de;30mg Oksitetrasiklin hidroklorür

Ticari Takdim Şekli:
50,100,250ml'lik bal renkli flakonlarda takdim edilmiştir.

Hedef Tür:
Sığır,koyun,at, köpek,kedi

Kullanım Şekli ve Dozu:

Pan Triwalent Enjeksiyonluk Çözelti, 10 mg/kg/canlı ağırlık/gün dozunda uygulanmalıdır. Uygulama kas içi, damar içi, deri altı yollarla yapılabilir. Tedavi süresi hastalığın şiddetine göre 3-5 gün olabilir. Kas içi enjeksiyonlar büyük kaslara (boyun,sağrı) derin kas içi yolla uygulanmalıdır. Büyük hacimlerin bir hayvana uygulanması sözkonusu olduğunda, toplam hacim 10 ml’lik hacimler şeklinde bölünerek farklı bölgelere uygulanmalıdır. Atlara damar içi yolla 5 mg/kg canlı ağırlık/ gün dozda yapılmalıdır. Kedi ve köpeklere deri altı ve damar içi uygulama tercih edilmelidir.
Gebelikte kullanım: Tetrasiklinler yan etkileri nedeniyle gebeliğin ilk ve son 1/3 ünde kullanılmamalıdır. Ancak koyunlarda Chlamydia sp. tarafından meydana getirilen abortlarda, hekim ve hayvan sahibi tarafından fayda-zarar hesabı yapılarak kullanılabilir.

Gıdalarda İlaç Kalıntı Uyarıları:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s); Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra sığır ve koyunlar 22 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Süt veren sığırlarda ve koyunlarda tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 8 gün (16 sağım) boyunca elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle; insan tüketimi için süt elde edilen inek ve koyunlarda uygulanması tavsiye edilmez.

Diğer Antibakteriyeller Ürünleri
Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.