Penflash 20/25

Penflash 20/25

Etken Madde ve Miktarı:
1ml'de;200mg Prokain penisilin-G, 250mg Dihidrostreptomisin sülfat

Ticari Takdim Şekli:
Karton kutuda 20,50,100ml ve 250ml'lik renksiz cam şişelerde takdim edilmiştir.

Hedef Tür:
Sığır,at,koyun, köpek

Kullanım Şekli ve Dozu:

Farmakolojik doz: Sığırlar,atlar ve koyunlar için prokain penisilin G’nin günlük farmakolojik dozu 8 mg/ kg c.a. ve dihidrostreptomisin sülfatın ise 10 mg/kg c.a.’dır. Pratik Doz: Kas içi (i.m.) yolla: Genel Doz: 25 kg canlı ağırlığa günlük 1 ml, 3-4 gün süreyle uygulanmalıdır.
Tek enjeksiyon bölgesine sığırlarda 15 ml’den,koyunlarda 5 ml’den fazla uygulanmamalıdır. Özellikle atlarda olmak üzere tüm türlerde aynı bölgeye tekrarlayan enjeksiyonlardan kaçınılmalıdır.
Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır.
Gebelikte kullanım her iki: etkin maddenin sperm kalitesi, reprodüktif verim ve gebelikte yağlı gelişimi üzerinde bir yan etkisine rastlanmamıştır.

Sığır – At 400 kg canlı ağırlığa 16 ml
Koyun 50 kg canlı ağırlığa 2 ml
Köpek 10 kg canlı ağırlığa 0.4 ml

Gıdalarda İlaç Kalıntı Uyarıları:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi(i.k.a.s.); tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığır ve koyunlar 60 gün geçmeden kesime sevk edilmemeli, tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından 8 gün (16 sağım) süresince elde edilen inek ve koyun sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle insan tüketimi için süt elde edilen koyun ve ineklere uygulanması tavsiye edilmez.

Diğer Antibakteriyeller Ürünleri
Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.