Triwalent % 30 LA

Triwalent % 30 LA

Etken Madde ve Miktarı:
1ml'de;300mg Oksitetrasiklin dihidtrat

Ticari Takdim Şekli:
50,100,200 ml'lik bal rengi cam flakonlarda kutu içinde takdim edilmiştir.

Hedef Tür:
Sığır,koyun, keçi

Kullanım Şekli ve Dozu:

Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Triwalent % 30 LA Enjeksiyonluk Çözelti, derin kas içi enjeksiyon şeklinde sığır ve koyunlara 3-4 gün süre etkinlik için canlı ağırlığa 20 mg/kg (1 ml / 15 kg) standart dozda, veya uzun süreli etkinlik (5-6 gün) için 30 mg / kg (1 ml / 10 kg) yüksek dozda uygulanır. Her enjeksiyon bölgesine sığırlara 15 ml’den, koyunlara 10 ml’den daha fazla verilmemesine dikkat edilmelidir. Toplam doz 2 veya daha fazla enjeksiyon bölgesine bölünmelidir Genelde tek doz yeterli ise de şiddetli ve kronik enfeksiyonlarda 3 – 5 gün sonra ikinci bir uygulama tavsiye edilir.
Kesinlikle damar içi uygulanmamalıdır. Kullanırken asepsi ve antisepsiye dikkat edilmelidir. Gebelikte kullanım: Tetrasiklinler yan etkileri nedeniyle gebeliğin ilk ve son 1/3 ünde kullanılmamalıdır. Ancak koyunlarda Chlamydia sp. tarafından meydana getirilen abortlarda, hekim ve hayvan sahibi tarafından fayda-zarar hesabı yapılarak kullanılabilir.

Gıdalarda İlaç Kalıntı Uyarıları:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s); Standart dozda (20 mg/kg) uygulamadan sonra eti için yetiştirilen sığır,koyun ve keçiler 28 gün süreyle kesime sevk edilmemeli, elde edilen süt 12 gün (24 sağım) süreyle tüketime sunulmamalıdır. Yüksek dozda (30 mg/kg) uygulamadan sonra eti için yetiştirilen sığır, koyun ve keçiler 35 gün süreyle kesime sevk edilmemeli, elde edilen süt 14 gün (28 sağım) süreyle tüketime sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle; insan tüketimi için süt elde edilen inek, koyun ve keçilerde uygulanması tavsiye edilmez.

Diğer Antibakteriyeller Ürünleri
Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.