Newamox % 15 LA

Newamox % 15 LA

Etken Madde ve Miktarı:
1ml'de;150mg Amoksisiline eşdeğer Amoksisilin trihidrat

Ticari Takdim Şekli:
Karton kutuda 50,100ml ve 250ml'lik renksiz cam şişelerde takdim edilmiştir.

Hedef Tür:
Sığır,koyun, kedi,köpek

Kullanım Şekli ve Dozu:

Sığır ve koyunlarda yalnızca kas içi yolla uygulanır.
Kedi ve köpeklerde deri altı ve kas içi yolla uygulanır.
Kullanmadan önce şişeyi çalkalayınız. Enjeksiyon yerine uygulamadan sonra masaj yapılmalıdır. Her uygulamada ayrı bir enjeksiyon bölgesi seçilmelidir. Eğer doz sığırlarda 20 ml ve koyunlarda 10 ml’den fazla ise doz ikiye bölünerek uygulanmalıdır.
Farmakolojik Doz: Bütün türler için günde 15 mg / kg c.a.’dır.Gerekirse doz 48 saat sonra tekrarlanmalıdır.

Hayvan Türü Canlı ağırlık(kg) Doz(ml)
Sığır 100 10
Koyun 40 4
Köpek 10 1.0
Kedi 5 0.5

Gıdalarda İlaç Kalıntı Uyarıları:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığır ve koyunlar kas içi uygulamadan 30 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İlaç kalıntı arınma süresi kas içi uygulamalarda inekler için 10 sağım (5 gün),koyunlar için 14 sağım (7 gün)’dür. Sütteki kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle sütü insan tüketimine sunulan koyunlarda kullanılması tavsiye edilmez. Enjeksiyon noktası için kalıntı arınma süresi 50 gün’dür.

Diğer Antibakteriyeller Ürünleri
Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.