Straxol

Etken Madde ve Miktarı:
1gr'da; 120mg Okstetrasiklin Hcl, 800mg Sülfamidin sodyum

Ticari Takdim Şekli:
Bal renkli cam şişelerde 20ve 100gr'lık toz olarak kutulu ambalajda ve 2.5gr'lık ölçekle takdim edilmiştir.

Hedef Tür:
Kuzu,buzağı, kedi,köpek,etçi tavuk ve hindiler

Kullanım Şekli ve Dozu:

Straxol Oral Çözelti Tozunun genel sağaltım dozu 0.16 g / kg’dır.
Toplam sürü ağırlığı 125 kg olan etçi tavuk ve hindilere 20 gr (1 şişe) içme suyuna karıştırılarak verilir. Tedavi süresi en az 3 gün olmalıdır. İlaçlı suyun 6-12 saatte tamamen içilmesine dikkat edilmelidir.
Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde pratik doz şöyledir: Oral yolla yeteri miktarda su ile karıştırılarak Süt ile verilmemelidir;

Buzağı 15 kg canlı ağırlığa günde 1 ölçek 3 gün süreyle
Kuzu 7.5 kg canlı ağırlığa günde ½ ölçek 3 gün süreyle
Kedi - Köpek 7.5 kg canlı ağırlığa günde ½ ölçek 3 gün süreyle

Gıdalarda İlaç Kalıntı Uyarıları:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s. );tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra tavuk,hindi, buzağı ve kuzular 14 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Yumurtaları insan tüketimine sunulan tavuk ve hindilerde kullanılmaz.

Diğer Antibakteriyeller Ürünleri
Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.