Florac

Etken Madde ve Miktarı:
1ml'de;300mg Florfenikol

Ticari Takdim Şekli:
Karton kutuda 20,50,100,250 ve 500ml'lik renksiz cam flakonlarda takdim edilmiştir.

Hedef Tür:
Sığır

Kullanım Şekli ve Dozu:

Kas içi uygulama: Sığırlara, kas içi yolla,15 kg canlı ağırlık için 1 ml (20 mg/kg/canlı ağırlık) dozda uygulama yapılır. 48 saat sonra doz tekrarı yapılmalıdır.
Deri altı uygulama: Sığırlara, deri altı yolla 15 kg canlı ağırlık için 2 ml ( 40 mg/kg/canlı ağırlık) dozda uygulama yapılır.
Deri altı uygulama için tek doz yeterlidir.
10 ml’den fazla uygulama yapılmamalı, gerekirse doz bölünerek uygulanmalıdır.
Enjeksiyonlar sadece boyun bölgesinden yapılmalıdır.
Kullanırken asepsi ve antisepsiye uyulmalıdır.
Gebelikte kullanım: Gebelik ve reprodüksiyon üzerine etkileri belirlenmediğinden damızlık boğalarda ve gebe hayvanlarda kullanılmaması önerilmektedir.

Gıdalarda İlaç Kalıntı Uyarıları:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi(i.k.a.s.); tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra, eti için yetiştirilen sığırlar kas içi uygulamalarda 30 gün, deri altı uygulamalarda 44 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir .İnsan tüketimi için süt elde edilen ineklerde kullanılmaz.

Diğer Antibakteriyeller Ürünleri
Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.