Sefalin

Etken Madde ve Miktarı:
1ml'de; 50mg seftiofur'a eşdeğer seftiofur hidroklorür

Ticari Takdim Şekli:
Karton kutuda 20,40,100ml'lik bal renkli cam şişelerde sunulmuştur.

Hedef Tür:
Sığır

Kullanım Şekli ve Dozu:

Sığırlara 1 mg/kg canlı ağırlık dozunda kas içi ve deri altı yolla uygulanır.
Pratik doz: 1 ml/50 kg canlı ağırlık/gün olarak uygulanır. Tedavi süresi 3 gündür, sonuç alınmadığı takdirde tedaviye 2 gün daha devam edilebilir. Kullanmadan önce şişeyi kuvvetlice çalkalayarak, süspansiyon homojen hale getirilmelidir. Damar içi uygulanması kontrendikedir. Büyük hacimlerin uygulaması söz konusu olduğunda toplam hacim 15 ml’lik hacimler şeklinde bölünerek farklı bölgelere uygulanmalıdır.
Gebelikte kullanım: Deney hayvanlarında yapılan çalışmalar 1000 mg/kg canlı ağırlık/gün dozunun reprodüktif performans üzerine etkisi olmadığını ve teratojenik etki göstermediğini ortaya koymuştur. Seftiofur’un gebe ineklerde güvenliği spesifik olarak çalışılmamıştır.

Gıdalarda İlaç Kalıntı Uyarıları:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 7 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. İnek sütü için kalıntı arınma süresi ‘0’ (sıfır) gündür.

Diğer Antibakteriyeller Ürünleri
Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.