Linkomin

Etken Madde ve Miktarı:
1ml'de;50mg Linomisin(linkomisin hidroklorür), 100mg Spektinomisin(Sipektinomisin sülfat tetrahidrat)

Ticari Takdim Şekli:
Karton kutuda 20,50,100 ve 250ml renksiz cam flakonlarda takdim edilmiştir.

Hedef Tür:
Buzağı,koyun, kedi,köpek,etçi tavuklar

Kullanım Şekli ve Dozu:

Kasiçi yolla uygulanır.
Buzağı ve Koyun: 1 ml / 10 kg canlı ağırlığa (15 mg/kg) verilir. 2-4 gün süreyle uygulama yapılır. Köpek –Kedi: 1ml / 5 kg canlı ağırlığa (15 mg/kg) verilir. En çok 21 gün süreyle uygulama yapılır. Etçi tavuk : 0.1 ml/0.5 kg canlı ağırlığa (30 mg/kg) deri altı yolla uygulanır. 3 gün süreyle uygulama yapılır. İlk gün 12 saat arayla iki uygulama, sonraki günlerde günde 1 kez, 3 gün süreyle uygulama daha yüksek etkinlik sağlamaktadır.
Gebelikte kullanım: Gebeliğin son 1/3’lük döneminde uygulanan koyunlarda ender olarak düşük ve ölüm vakalarına rastlandığı bildirilmiştir

Gıdalarda İlaç Kalıntı Uyarıları:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra, eti için yetiştirilen sığır, koyun ve tavuklar 30 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuklarda kullanılmamalıdır. Sütü insan tüketimine sunulan koyunlarda kullanılmamalıdır.

Diğer Antibakteriyeller Ürünleri
Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.