Micoflash 300

Micoflash 300

Etken Madde ve Miktarı:
1ml'de; 300mg Tilmikosin baza eşdeğer Tilmikosin fosfat

Ticari Takdim Şekli:
Karton kutuda 20,50,100ml ve 250ml'lik bal renkli cam şişelerde takdim edilmiştir.

Hedef Tür:
Sığır,koyun

Kullanım Şekli ve Dozu:

Farmakolojik Doz: 10 mg / kg canlı ağırlığa günde bir kez deri altı yolla uygulanmalıdır.
Pratik Doz : 30 kg canlı ağırlığa 1 ml deri altı yolla uygulanır. Enjeksiyon yeri ön ayakların arkası ve kaburgaların üst kısmıdır. Sığırlarda 25 ml, koyunlarda 5 ml’ den fazla aynı enjeksiyon bölgesine uygulanmamalıdır. Uygulamadan 48 saat sonra sonuç alınamayan vakalarda teşhis yeniden gözden geçirilmelidir.

Gıdalarda İlaç Kalıntı Uyarıları:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra, eti için yetiştirilen sığırlar 60 gün, koyunlar 42 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İlaç kullanımı süresince ve kullanımın durdurulmasını takiben 15 gün (30 sağım) süreyle elde edilen koyun sütleri tüketime sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt elde edilen koyunlara uygulanması tavsiye edilmez.

Diğer Antibakteriyeller Ürünleri
Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.