Romgetal % 10

Romgetal % 10

Etken Madde ve Miktarı:
1ml'de;100mg Gentamisin baza eşdeğer Gentamisin sülfat

Ticari Takdim Şekli:
20,50,100ml'lik bal renkli cam flakonlar halinde kutulu ambalajda takdim edilmiştir.

Hedef Tür:
Sığır,kedi,at, köpek

Kullanım Şekli ve Dozu:

Veteriner hekim tarafında başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Sığır,At,Kedi ve Köpeklerde:
Kas içi ( i.m.) yolla,canlı ağırlığa günde 5 mg / kg doz hesabıyla 20 kg canlı ağırlığa 1 ml miktarda verilir. İlk gün bu doz iki, sonraki günler birer defa olmak üzere sığır ve atlarda 3-5 gün, köpek ve kedilerde 5-7 gün süreyle uygulanır. Kesinlikle doz aşımı yapılmamalıdır, özellikle zayıf ve küçük cüsseli hayvanlarda doz ayarlaması dikkatli yapılmalıdır.
Gebelikte kullanım: Gebelikte fötal ototoksisiteye yol açabileceğinden kullanılmamalıdır.

Gıdalarda İlaç Kalıntı Uyarıları:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra,eti için yetiştirilen sığırlar 80 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 2 gün ( 4 sağım ) süreyle elde edilen süt tüketime sunulmamalıdır.

Diğer Antibakteriyeller Ürünleri
Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.