NewOmec F

NewOmec F

Etken Madde ve Miktarı:
1ml'de;10mg İvermektin, 100mg Klorsulon

Ticari Takdim Şekli:
20,50,100ve 250ml'lik renksiz cam flakonlar halinde karton kutulu ambalaj içinde takdim edilmiştir.

Hedef Tür:
Sığır

Kullanım Şekli ve Dozu:

Newomec-Fac Enjeksiyonluk Çözelti, sadece deri altı yolla uygulanır. Sığırlarda boyun bölgesinde veya scapula gerisinde gevşek deri altına enjekte edilir. Uygulama yapılırken asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalı, kuru, steril iğne ve şırınga kullanılmalıdır. Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Sığırlarda, 0.2 mg ivermektin ve 2 mg klorsulon/kg canlı ağırlık hesabıyla, 50 kg canlı ağırlık için 1 ml deri altı yolla uygulanır.
10 ml’yi aşan dozlarda doz ikiye bölünerek uygulanmalıdır.
Sadece deri altı yolla uygulanır. Kas içi veya damar içi yolla uygulanmaz.
Gebelikte Kullanım: Tavsiye edilen kullanım şeklinde gebeler için güvenlidir. 10 mg/kg canlı ağırlık dozunda tavşanlarda yavrularda düşük vücut ağırlığı şeklinde fetotoksisite şekillendiği bildirilmiştir.

Canlık Ağırlık (kg) Doz (ml)
50 1.0
100 2.0
150 3.0
200 4.0
300 6.0
400 8.0
500 10.0
600 12.0

Gıdalarda İlaç Kalıntı Uyarıları:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 35 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilmekte olan sağmal ineklerde kullanılmamalıdır.

Diğer Endektositler Ürünleri
Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.