Avameks

Etken Madde ve Miktarı:
1ml'de; 10mg İvermektin

Ticari Takdim Şekli:
20,50,100ve 250ml'lik renksiz cam flakonlar halinde karton kutulu ambalaj içinde takdim edilmiştir.

Hedef Tür:
Sığır,koyun

Kullanım Şekli ve Dozu:

AVAMEKS Enjeksiyonluk Çözelti sadece deri altı yolla uygulanır. Sığırlarda boyun bölgesinde veya scapula gerisinde gevşek deri altına, koyunlarda koltuk altı veya koltuk arkasında derinin gevşek bölgesinde deri altı yolla enjekte edilir. Uygulama yapılırken asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalı, kuru, steril enjektör ve enjeksiyon iğnesi kullanılmalıdır.
Avameks Enjeksiyonluk Çözelti veteriner hekim başka şekilde tavsiye etmediği taktirde , koyun ve sığırlara 0.2 mg / kg / c.a dozda uygulanır.
Pratik doz : Sığırlarda 1 ml / 50 kg ca, Koyunlarda 0,5 ml / 25 kg ca. dozunda deri altı yolla uygulanır.
10 ml ‘den fazla hacimdeki dozların bölünerek ayrı yerlere enjekte edilmesi tavsiye edilir.
Gebelikte kullanım: Tavsiye edilen kullanım şeklinde gebeler için güvenlidir.

Gıdalarda İlaç Kalıntı Uyarıları:

İlaç kalıntı arınma süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve ilaç kullanımını takiben eti için yetiştirilen sığırlar 35 gün , koyunlar 42 gün süreyle kesime sevk edilemez. Sütü insan tüketimine sunulacak sağmal inek ve koyunlarda kullanılmaz.

Diğer Endektositler Ürünleri
Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.