Buparax

Etken Madde ve Miktarı:
1ml'de;50mg Buparvakuon

Ticari Takdim Şekli:
Karton kutuda 10,20,50,100ve 250ml'lik bal renkli cam şişelerde takdim edilmiştir.

Hedef Tür:
Sığır

Kullanım Şekli ve Dozu:

Sığırlarda sadece boyun kasından derin kas içi yolla uygulanır. Genel farmakolojik doz : 2.5 mg buparvakuon / kg c.a verilir. Pratik olarak 1 ml/20 kg. canlı ağırlığa verilir. Tek enjeksiyon genellikle yeterlidir. Ağır seyreden olgularda aynı doz 48 veya 72 saat sonra tekrar edilebilir. Bir enjeksiyon sahasına 10 ml’den fazla verilmemelidir.
Gebelikte kullanımı : Gebelikte kullanımı tavsiye edilmez.

Gıdalarda İlaç Kalıntı Uyarıları:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.):Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takip eden 42 gün içinde kasaplık hayvanlar kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen sağmal hayvanlarda kullanılmaz.

Diğer Antiprotozooner Ürünleri
Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.