Akmizol

Etken Madde ve Miktarı:
1ml'de;85mg İmidokarba eşdeğer 120mg İmidokarb dipropiyonat

Ticari Takdim Şekli:
Karton kutuda 5,10,20ve 50 ml'lik bal renkli şişelerde takdim edilmiştir.

Hedef Tür:
At,sığır,koyun,köpek,eşek,katır

Kullanım Şekli ve Dozu:

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;İmidokarb dipropiyonat’ın farmakolojik dozu 1,2 – 6 mg/kg canlı ağırlık arasında uygulama amacına göre ve hayvan türüne göre değişmektedir.
Farmakolojik dozu: Babesiosis’in sağaltımı için sığırlara 1,2 mg/kg.ca, koyunlara 1.2 mg/kg.Ca, atlara 2,4 mg/kg.ca ve köpeklere 3-6 mg/kg.Canlı ağırlık dozunda verilir. Sığırlardaki Anaplasmosis tedavisi için farmakolojik dozu 3mg/kg c.a’dır. Koruma dozu: sığırlarda 3 mg/kg.ca, tek tırnaklılarda 2,4 mg/kg .ca ve köpeklerde 6 mg/kg.ca’dır.

*Sığır, koyun ve tek tırnaklılarda kas içi enjeksiyon, köpeklerde ise deri altı enjeksiyon şeklinde uygulanır.Uygulama için koyun ve köpeklerde 0.1 ml’lik bölümlerle kalibre edilmiş bir enjektör önerilir. Tavsiye edilen doz aşılmamalıdır. Gebelikte kullanım: Sığır ve atta gebelikte önerilen dozlarda uygulanabilir. Köpek ve koyunlarda yeterli bilgi olmadığından önerilmez.

Gıdalarda İlaç Kalıntı Uyarıları:

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 28 gün geçmeden, koyunlar ise 21 gün geçmeden kesime gönderilmemeli ve etleri insan gıdası olarak tüketilmemelidir.Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 2 gün (4 sağım) boyunca elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütü insan tüketimine sunulacak sağmal koyunlarda kullanılmaz.

***Ancak sığırlarda 4-6 hafta süreli koruma amaçlı ve Anaplasmosis tedavisi için (3 mg/kg.ca *) uygulandığında Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 213 gün geçmeden kesime gönderilmemeli ve 7 gün (14 sağım) boyunca elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.

Diğer Antiprotozooner Ürünleri
Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.