Prostagin

Prostagin

Etken Madde ve Miktarı:
1ml'de;250mcg'a eşdeğer 263mcg kloprostenol sodyum

Ticari Takdim Şekli:
Karton kutuda 2,10,20ve 50ml'lik renksiz cam şişelerde takdim edilmiştir.

Hedef Tür:
Sığır,at

Kullanım Şekli ve Dozu:

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Sığırlar: 500 μg kloprostenol farmakolojik dozunda uygulanır. 2 ml’lik tek veya tekrarlanan dozlar kas içi enjeksiyonla verilir.
Atlar: 400 kg’a kadar olan atlara 125-250 μ kloprostenol, 400 kg’ın üzerindeki atlara 250-500 μg kloprostenol dozunda uygulanır.
Sığırlara 2 ml Prostagin intramüsküler olarak amaca göre tek doz veya tekrarlı doz (örn. östrus senkronizasyonunda 11 gün ara ile uygulama gibi) şeklinde uygulanır.
Atlara, 400 kg’dan hafif olanlar için 0.5-1 ml Prostagin , 400 kg’dan ağır olanlar için 1-2 ml Prostagin intramüsküler amaca göre tek doz veya tekrarlı doz (örn.östrus senkronizasyonu için 14 gün ara ile) şeklinde tatbik edilir.
Gebelikte kullanım: Gebeliğin bazı dönemlerinde luteolizis,fetüsün kaybına yol açabilir. Bu nedenle istenmeyen gebelikler ve gebeliğin son dönemindeki istemli doğumu uyarma durumları dışında gebe inek ve kısraklarda kullanılmaz.

Gıdalarda İlaç Kalıntı Uyarıları:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 1gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Süt için kalıntı arınma süresi ’0’ gündür.

Diğer Hormon Ürünleri
Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.