Nilax

Etken Madde ve Miktarı:
15g toz; 2250mg Levamizol Hcl

Ticari Takdim Şekli:
Karton kutuda 15gr'lık alüminyum poşette ve 500 gramlık polietilen ambalajlarda takdim edilmiştir.

Hedef Tür:
Sığır,koyun, kanatlılar,köpek ve kedi

Kullanım Şekli ve Dozu:

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;Levamizolün farmakolojik dozu; oral yolla (ağızdan) sığır ve koyunlarda 7.5 mg/kg, köpek ve kedilerde 10-15 mg/kg ve kanatlılarda 18-36 mg/kg’dır.
Doz ve canlı ağırlık hesaplaması dikkatli yapılmalıdır.
Gebelikte Kullanım: Tavsiye edilen dozlarda gebelerde güvenlidir.
Nilax Oral Çözelti Tozu Pratik Dozu:

Sığırlarda 300 kg canlı ağırlığa 1 poşet (15 gr)
Koyunlarda 40 kg canlı ağırlıkta 7 koyuna 1 poşet (15 gr)
Kanatlılarda: 2 kg canlı ağırlığa 50 mg , 45 tavuk için 1 poşet (15 gr)

Gıdalarda İlaç Kalıntı Uyarıları:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.);tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra; sığırlar 14 gün, koyunlar 21 gün, kanatlılar 7 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen sağmal inek ve koyunlara uygulanamaz. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen kanatlılara uygulanamaz.

Diğer Antihelmintikler Ürünleri
Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.