Flumexin

Etken Madde ve Miktarı:
1ml'de; 50mg Fluniksine eşdeğer fluniksin meglumin

Ticari Takdim Şekli:
Karton kutuda 20,50ve 100ml'lik bal renkli cam flakonlarda takdim edilmiştir.

Hedef Tür:
At,sığır,köpek

Kullanım Şekli ve Dozu:

Farmakolojik Doz: Atlarda canlı ağırlığa günde 1.1 mg/kg, sığırlarda 2.2 mg/kg,köpeklerde 0.5-2.2 mg/kg dozda uygulanır.
Pratik Doz: Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Atlar: Önerilen doz günde 1 ml / 45 kg canlı ağırlıktır. Uygulama kas içi veya damar içi yolla ve en fazla 5 gün süreyle yapılmalıdır. Sığırlar: Önerilen doz günde 2 ml / 45 kg canlı ağırlıktır. Uygulama kas içi veya damar içi yolla ve en fazla 5 gün süreyle yapılmalıdır.
Köpekler: Önerilen doz günde 0.05-0.225 ml / 5 kg canlı ağırlıktır. Uygulama kas içi veya damar içi yolla ve en fazla 3 gün süreyle yapılmalıdır.
İntra arteriyel uygulamadan kaçınılmalıdır.
Tavsiye edilen dozlar aşılmamalı, uzun süreli kullanımından kaçınılmalıdır.
Endotoksik şokun sağaltımında, E.coli septisemilerinde,damar içi yolla 1.1 mg/kg dozunda verilen fluniksin yeterince etkili olur.
Gebelerde Kullanım: Gebelerde ve 6 haftalıktan küçük hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Gıdalarda İlaç Kalıntı Uyarıları:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 21 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra elde edilen inek sütleri 5 gün (10 sağım) süreyle tüketime sunulmamalıdır.

Diğer Analjezikler Ürünleri
Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.